منو اصفهان ، دروازه شیراز ، ابتدای چهارباغ بالا ، کوی بهار آزادی ، مجتمع بهار ، طبقه دوم - تلفن : 36206186 - 09383657786
دکتر پژمان منشدکتر پژمان منشدکتر پژمان منش

بهترین زمان انجام آی یو آی

بهترین زمان انجام آی یو آی :

برای اینکه بهترین نتیجه آی یو آی را داشته باشیم IUIباید همزمان با تخمک گذاری خودبخودی و یا القا شده با دارو زمان بندی شود.اسپرم در دستگاه تولید مثل خانم میتواند حدود 3 روز زنده بماند و قدرت بارور سازی تخمک را حفظ کند اما تخمک فقط 24-12 ساعت پس از آزاد شدن قابلیت باروری دارد.

در زوجهای بارور احتمال باروری در یک بازه زمانی 6-5 روزه وجود دارد و زمانی که مقاربت در روز قبل از تخمک گذاری یا همان روز انجام شود احتمال باروری به اوج می رسد.در زوجهایی که مشکل ناباروری دارند مخصوصا نازایی با علت مردانه که تعداد و تحرک اسپرمها کمتراست این دوره کوتاهتر است .بنابراین زمان بندی آی یو آی در درمان ناباروری با علت مردانه بسیار مهمتر از زمان بندی مقاربت در یک زوج بارور و طبیعی می باشد.با روش IUI میتوان از این زمان کوتاه بهترین استفاده را کرد.

در سیکل های طبیعی و سیکلهای تحریک تخمدان با دارو بهترین روش برای تعیین زمان تخمک گذاری استفاده از کیت تخمک گذاری است که آی یو آی در روز بعد از مثبت شدن کیت انجام میشود.
اما روش بهتر و قابل اطمینان تر استفاده از HCGجهت القا تخمک گذاری و انجام آی یو آی 34-40 ساعت پس از تزریق می باشد.

آیا استراحت پس ازآی یو آی لازم است؟

در مطالعات زیادی که انجام شده اطلاعاتی مبنی بر لزوم طاق باز خوابیدن بیمار وجود ندارد چرا که اسپرمها توسط کاتتربه داخل رحم وارد شده اند اما مرسوم است به مدت 15-10 دقیقه این کار انجام میشود.

IUI را تا چند بار میتوان انجام داد؟

تعداد دفعات انجام آی یو آ ی بطور معمول با توجه به سن خانم، کیفیت نمونه اسپرم موقع تلقیح (IUI) ، مدت ناباروری ،تعداد فولیکولها و ذخیره تخمدان تعیین میشود. در صورتی که بغیر از ضعیف بودن خفیف اسپرم عامل دیگری جهت نازایی وجود نداشته باشد میتوان تا 6سیکل هم آی یو آی را انجام داد و تشخیص ان در نهایت با پزشک متخصص نازایی می باشد.

IUIبا اسپرم اهدایی چه شرایطی دارد؟
مجوز آی یو آی با اسپرم اهدایی در ایران وجود ندارد. اما در خارج از کشورمعمولا برای اسپرم بانک اهدا کننده وجود داردواسپرم ها بصورت فریز نگداری میشوند.
برای اهدا کنندگان شرح حال ،معاینه فیزیکی ،سابقه پزشکی خانوادگی ،غربالگری ژنتیک برای برخی بیماریها وغربالگری عفونت های آمیزشی مثل سیفلیس ، ایدز،هپاتیت Bو Cانجام میشود.


آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چ